Joroisten Demarien tavoitteena on että Joroisilla pitää tulevaisuudessakin olla varaa…

1) turvata laadukkaat ja vaikuttavat terveyspalvelut. Vaadimme, että joroislaiset saavat terveyspalvelut viivytyksettä ja useintarvittavat palvelut läheltä. Perusterveydenhuolto ja ennaltaehkäisy tulee asettaa etusijalle. Meillä on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtynee tulevan vaalikaudenaikana maakunnille.
2) huolehtia ikääntyneistä. Joroislaisten ikääntyvien elämäntyö ansaitsee kunnioitusta. Palveluiden on pidettävä yllä terveyttä ja parannettava toimintakykyä. Vaadimme, että palveluiden laatu, saatavuus ja henkilökunnan riittävyys Joroisissa hoidetaan moitteettomasti.
3) turvata lasten ja nuorten tulevaisuus. Meillä on oltava varaa laadukkaaseen päivähoitoon ja opetukseen. Jos jokin keikuttaa perheen jaksamista arjessa, pitää satsata ehkäisevään perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun. Nuorten syrjäytyminen on inhimillisesti kallista ja taloudellista tuhlausta.
4) aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan. Joroisten tulee olla hyvä kotimyös yrittäjälle ja yrityksille. Meidän kestävä ja hyvinhoidettu elinkeinopolitiikka koko seutukunnassa on kaikenhyvinvoinnin perusta. Työn paikkariippumattomuus tarjoaa meille valtavia mahdollisuuksia.
5) kaikille kuuluviin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Meidän kunnassa tulee olla vapaus ja mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin. Kannatamme monimuotoisia, ilmaisia ja edullisia lähiliikunta- ja kulttuuripalveluita.
6) rohkeutta puolustaa lähidemokratiaa. Sen tulee olla avointa -sen toteutuminen ja kuntalaisten aktiivinen osallisuus ovat jatkossakin meidän sosiaalista pääomaa. Kaikki joroislaiset osallistuvat ja kaikilla kylillä. Vahva yhteisöllisyys houkuttaa meille uusia asukkaita väljään, luonnonläheiseen asumiseen teknologisen kehityksen mahdollistamana.

Linkki YLEN kuntavaalituloksiin

SDP:n valtuutetut 2021-2025


Pekka Holopainen, eläkeläinen

https://www.facebook.com/pekka.holopainen.315Sari Järn (sit), kirjastonhoitaja
Kari Suhonen (sit), teatterinjohtaja

kari.suhonen@gmail.com
Hannu Viirimaa. taksiyrittäjä

https://www.facebook.com/hannu.viirimaa