Alla piirikokouksen julkilausuma sekä henkilövalinnat toimikaudelle 2020-2021.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
piirikokous 9.11.2019
Julkilausuma

Investointeja ihmisiin

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit aloittivat valmistautumisen vuoden 2021 Kuntavaaleihin. Sosialidemokraattisten arvojen mukaista politiikkaa ja tekoja toteutetaan käytännössä paikallistasolla. Tulevaisuusinvestoinnit, panostukset osaamiseen ja koulutukseen, ennen kaikkea investoinnit ihmisiin, vahvistavat Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä globaaleilla markkinoilla.


Hallitus purkaa epäoikeudenmukaisen aktiivimallin
Pääministeri Rinteen johtama hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi. Edellisen hallituksen ajama aktiivimalli ei raportinkaan mukaan tuonut odotettuja työllisyysvaikutuksia vaan päätyi pääasiassa kurittamaan jo ennalta vaikeassa asemassa olevia työttömiä. Aktiivimallin työllisyysvaikutuksista julkaistu raportti osoitti, että leikkuri iski erityisen voimakkaasti yli 55-vuotiaisiin työnhakijoihin. Työministeri Harakan valmistelemat toimet tämän ikäryhmän auttamiseksi työmarkkinoille sekä työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistus ovat tervetulleita toimia työllisyyden vahvistamiseksi oikeudenmukaisella tavalla.

Hallitus mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit kiittelevät hallitusta ripeistä toimista varhaiskasvatuksen epäkohtien korjaamiseksi. Sipilän johtaman hallituksen toimet ryhmäkokojen kasvattamiseksi ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseksi näkyivät niin henkilöstön uupumisena kuin lasten eriarvoisena kohteluna. On äärimmäisen tärkeää, että korjaaviin toimenpiteisiin lähdettiin ripeästi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt varhaiskasvatusasetuksen muutosehdotuksen lausuntokierrokselle, eli ryhmäkokojen pienentäminen etenee ja muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensivuoden elokuussa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen on tarkoitus poistua 1.8.2020 alkaen. Jokaiselle lapselle tulee taata yhtäläinen mahdollisuus saada hyvä perusta oppimiselle ja menestymiselle opinnoissa.

Toisen asteen koulutuksen osalta Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit iloitsevat hallituksen panostuksesta ammatillisen koulutuksen opetukseen. Hallitus on antanut lisärahoitusta 1400 opettajan ja ohjaajan palkkaukseen. Ammatillisessa koulutuksessa on hyvä turvata lähiopetuksen riittävä määrä ja työpaikkaohjaajien perehtyneisyys. Toinen aste on nykyajan peruskoulu.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 valittiin Hannu Repo Luumäeltä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi piirikokous valitsi Satu Taavitsaisen Mikkelistä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Kari Huovilan Pyhtäältä.

Piirihallituksen jäseniksi valittiin Johanna Thomander-Tiainen (Lappeenranta),
Timo Pulkkinen (Savonlinna),
Tuija Pajala-Kauranen (Kotka),
Niina Ristolainen (Kouvola),
Veikko Hämäläinen (Imatra),
Jenna Vertanen (Ruokolahti),
Ismo Karstinen (Kouvola),
Nina Peltonen (Hamina),
Jarno Strengell (Mikkeli),
Pirkko Rahikainen (Mikkeli)


varajäseniksi: Sari Melkko (Kouvola),
Niko Viitala (Parikkala),
Heikki Martikainen (Pieksämäki),
Asko Kokkola (Lappeenranta) sekä
Pirjo Tella-Pulliainen (Imatra)

Linkki Kaakkois-Suomen Piirin sivuille


Linkki Savo-Karjalan Piirin sivuille