Maakunnan tieverkko vaatii investointeja


Joroisten Demarit on tyytyväinen Marinin hallituksen aikaansaannoksiin. Hallituskausi on ollut erittäin poikkeuksellinen, ja hallitus on joutunut ratkomaan isoja kriisejä. Koronapandemia jaVenäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ovat näkyneet meidän jokaisen arjessa.
Kriiseistä huolimatta Marinin hallitus on onnistunut työssään hyvin ja kyennyt tekemään merkittäviäuudistuksia, jotka ovat rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksija inhimillisemmäksi. Hallitus muun muassa toteutti jo vuosia vireillä olleen sote-uudistuksen.


Joroisten Demarit edellyttää, että kehitystyö hyvinvointialueilla takaa laadukkaat ja tasapuolisetsosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tavoitteena tulee olla, että hoitoon pääsee entistä nopeammin jamatalan kynnyksen palvelut toimivat nykyistä paremmin.
Muita hallituksen merkittäviä tekoja ovat olleet perhevapaauudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen eli käytännössä toisen asteen maksuton koulutus, seitsemän päivän hoitotakuu ja epäoikeudenmukaisen aktiivimallin purkaminen. Lisäksi hallitus on muun muassa keventänyt pienija keskituloisten verotusta, alentanut varhaiskasvatusmaksuja, korottanut perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä sekä lyhentänyt maksuhäiriö-merkintöjen kestoa.Suomessa on nyt satatuhatta työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa.

Työllisyysaste on ennätyskorkealla. Seuraavalle vaalikaudelle SDP on asettanut 80 prosentin työllisyystavoitteen. Tällä otetaan askeleita kohti täystyöllisyyttä, eli tilannetta, jossa työttömyys on pysyvästi alle viisi prosenttia. Joroisten Demarit tervehtii kunnianhimoista tavoitetta ilolla, mutta samalla haluaa korostaa, että kokoaikatyöstä on saatava sellainen palkka, jolla tulee toimeen.


Energia on tulevan talven merkittävimpiä kysymyksiä. Meidän pitää Joroisissakin varautua siihen, että sähkönsaantiin liittyy tulevina kuukausina epävarmuuksia. Joroisten Demarit odottaa hallitukselta toimia, joilla varmistetaan, että kotitaloudet ja yritykset selviävät hankalien aikojen yli.On mahdollista, että sähkölaskujen kasvaessa tarvitaan lisää tukitoimia.


Pieniä risuja Joroisten Demarit antaa Marinin hallitukselle Pohjois-Savon unohtamisesta niin sanotussa Itä-Suomi-paketissa. Itä-Suomi saa valtion ensi vuoden budjetista lisätukea, jolla kompensoidaan Venäjän hyökkäyssodan taloudellisia vaikutuksia. Nämä tukimiljoonat valuivat suurelta osin maakunnan ulkopuolelle. Joroisten Demarit toivoo, että hallitus huomioi tämän tuleviapäätöksiä tehdessään. Esimerkiksi maakunnan tieverkko vaatii investointeja. SDP:n puoluehallitus hyväksyi kokouksessaan tänä syksynä aktiivisen paikallistoiminnan vision, joka on valmisteltu yhteistyössä piirien ja paikallisosastojen kanssa. Vision mukaan “SDP:npaikallistoiminta on vuonna 2027 osallistavaa, puoleen-savetävää ja palkitsevaa”.


Joroisten Demarit ponnistelee tämän toteuttamiseksi ja panostaa uusien jäsenten hankintaan sekä
heidän saamisekseen mukaan toimintaan.


Antti Mentula, Päivi Anias, Hannu Savolainen

Joroisten Demareiden julkilausumavaliokunta

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien ylimääräinen piirikokous 27.8. asetti piirin eduskunta-vaaliehdokkaita.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokous valitsi 14 ehdokasta kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Ehdokkaat ovat Airaksinen Tanja (Kuopio), Bäcknas Teemu (Kuopio), Seppo Eskelinen (Joensuu), Järn Sari (Joroinen), Kangaskolkka Emilia (Liperi), Kauppinen Sanna (Iisalmi), Miettinen Heikki (Siilinjärvi), Mikkonen Vilho (Tohmajärvi), Mikkonen Virve (Joensuu), Puruskainen-Saarelainen Anna (Ilomantsi), Rissanen Sanna (Liperi), Räsänen Annu (Kontiolahti), Suhonen Timo (Varkaus) ja Väätäinen Tuula (Kuopio).

Piirihallitus on 26.8. kokouksessaan valinnut piirin toiminnanjohtajaksi vt. toiminnanjohtaja Jenni Mainosen Joensuusta. Piirihallitus katsoi, että Jenni Mainonen on hoitanut vt. toiminnanjohtajan tehtävää erinomaisesti. Hänellä on tehtävään tarvittavaa järjestötyön, taloudenhoidon ja viestinnän osaamista, hänellä on jo tällä hetkellä työssä tarvittavat laajat yhteistyöverkostot.