Iloon, eloon, elämään.
Kirkonväen Demarit

Minkälainen on sinun kirkkosi?

Kirkko ja seurakunnat ovat yhteisöjä, joka merkitsevät eri ihmisille eri asioita. Minkälainen on sinun kirkkosi? Miten toivoisit, että kirkossa tai Joroisten seurakunnassa jatkossa toimitaan? Mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan?

Ensi kuussa on seurakuntavaalit, jossa valitaan seurakuntamme luottamushenkilöt kirkkovaltuus-toon ja sitä myöten myös kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Luottamushenkilöt ovat päättämässä myös siitä, keitä valitaan hiippakuntavaltuustoon ja keitä kirkolliskokoukseen. Näin siis paikallisilla vaaleilla vaikutetaan koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen.

Me Kirkonväen Demarit haluamme kutsua joroislaisia vaikuttamaan oman seurakuntamme työhön ja toimintaan. Vaalit ovat yksi ja oikein hyvä mahdollisuus. Valtuustossa päätetään mm. minkälaista toimintaa meidän seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan varoja käytetään.

Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit, ja kaikki toiminta lähtee arvoista, näin myös seurakunnissa. Kirkon arvot ovat hyvin pitkälti yhteneväiset sosialidemokraattisten arvojen kanssa: solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus, jokaisen ihmisen kunnioittaminen ja vastuu ympäristöstä.

Meille Kirkonväen Demareille on tärkeää, että diakoniassa kohdataan ja tuetaan tukea tarvitsevia. Lasten ja nuorten tulee olla aina tervetulleita kirkkoon ja seurakunnan on hyvä tehdä yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja kerhojen kanssa. Näemme myös, että kirkko on tärkeä kulttuurivaikuttaja - hengellisellä kulttuurilla ja taiteella on merkitystä monille.

Koskapa seurakunnassa työskennellään hyvin monissa eri ammateissa, meille Kirkonväen Demareille on huomionarvoista, että seurakunnan johtamiseen, työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen panostetaan. Kirkolla on myös vastuu ympäristöstä. Olemmehan saaneet Jumalalta maan, jota tulee viljellä ja varjella.

Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Siksipä meillä on näissäkin vaaleissa jälleen listoilla hyvin monenlaisia, eri-ikäisiä ja monilta yhteiskunnan osa-alueilta tuttuja seurakuntalaisia valmiina sitoutumaan ja kantamaan vastuuta asenteella ”Iloon, eloon, elämään."

Älä ole kuin tämän päivän varhaisteinit, jotka vastaavat aika usein kysymykseen kuin kysymykseen ”aivan sama”. Vaikuta äänestämällä joko ennakkoon tai sitten varsinaisena vaalipäivänä 18.11. Lisää meistä kuulet ja näet Joroisten Demareiden nettisivuilla, S-marketin edustalla pe 2.11. ja seuraavassa Joroisten Lehdessä.

Kirkonväen Demarit

Eila Holopainen (sit.)
Jukka Juutilainen (sit.)
Maija-Riitta Kansanoj
Jouko Metsälä
Leea Oksiala
Olli Tynkkynen
Marita Viirimaa
Petri Änkiläinen

************************************************************************************

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18-vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu.

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.

SOSIALIDEMOKRAATTEINA TOIMIMME SEN KIRKON PUOLESTA, JOSSA

  • ketään ei jätetä yksin
  • kaikista pidetään
  • huoltakaikki ihmiset ovat samanarvoisia

SDP:n seurakuntavaaliohjelma 2018